סכומים ושיעורים במע"מ לשנת 2016

רשויות מע"מ פרסמו את הסכומים והשעורים הרלוונטיים לשנת 2016: עוסק פטור – עסק שמחזורו אינו עולה על 99,006 ש"ח התקרה של דוח מע"מ להחזר שיוגש בבנק – 18,636 ש"ח המחזור ממנו עוסק הופך מדו-חודשי לחודשי – 1,510,000 ש"ח קנס באיחור הדשה של דוח תקופתי למע"מ – 219 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהן.

השארת תגובה