רשימת מסמכים לדוח המס לשנת 2014

שלום לכולם, בקשר לדוח השנתי האישי לשנת 2014, רצ"ב רשימה של מסמכים הדרושים להכנת הדוח. הרשימה הינה כוללת ומקיפה ויתכן כי פרט אחד או יותר אינם רלוונטיים כלפיכם. הדרישות הבאות מתייחסות גם אל בן / בת הזוג: בעלי הכנסה

ממשכורת או מקצבאות:

 • טופס 106 לשנת 2014 (לשכירים).
 • אישור על קבלת מענק פרישה מהמעביד (פיצויים).
 • אישור על כל קצבה / תשלום שהתקבל בשנת 2014 (פנסיה, דמי נכות ממשרד הביטחון וכו'..)

ביטוח לאומי:

 • אישור על תשלום מקדמות הביטוח לשנת 2014 (אישור זה נשלח בדואר בתחילת שנת 2014).
 • אישור על דמי אבטלה (אם התקבלו).
 • אישור על דמי לידה (אם התקבלו).
 • אישור שנתי על דמי מילואים (אם התקבלו).
 • אישור על כל תשלום / קצבה אחרת שהתקבלה מהביטוח הלאומי.

חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות פנסיה:

 • אישור להפקדות בקופות הגמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, אבדן כושר עבודה וקרנות השתלמות כעמית עצמאי (לא תשלום המנוכה על ידי המעביד ומופיע בתלוש השכר).
 • אישור לגבי תשלום פרמיות לביטוח חיים (כולל זה של המשכנתא).
 • אישור על קבלת תשלום מחברת ביטוח (אובדן כושר עבודה).

הכנסות שונות: אם קיבלת בשנת 2014 הכנסה אחת או יותר מסוגי ההכנסות הבאות, נא להביא אישור על ההכנסה:

 • הכנסה מהשכרת דירה, נדל"ן פרטי או מסחרי, בארץ או בחו"ל.
 • מכירת דירה / נדל"ן בארץ או בחו"ל.
 • דיבידנד מחברה מוחזקת.
 • דמי ניהול מחברה מוחזקת.
 • הכנסה מהימורים, פרסים או הגרלות.

ניירות ערך: אם במהלך השנה הייתה לך פעילות בניירות ערך, יש להביא מהבנק / ברוקר טופס 867 בדבר הרווחים / הפסדים מניירות ערך והמס שנוכה מהם במקור. לימודים אקדמאיים:

 • האם סיימת תואר ראשון, שני או שלישי לאחר שנת 2011?
 • האם קיבלת תעודת הוראה לאחר שנת 2011?

שונות:

 • לעסקים הממוקמים בבית המגורים – אישור שנתי של המשכנתא (ריביות ותשלומים)
 • אישור על הלוואות שנלקחו לטובת העסק (לרכישת רכב, ציוד וכדומה).
 • מד הק"מ של הרכב ליום 31/12/2014
 • יש לבדוק כי הגשתם את כל ההוצאות לשנת 2014 (בדגש על ביטוחים שונים, אגרות, רשיונות וביטוחי רכב).

– See more at: http://www.mashav-cpa.com/professional-material/income-tax/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%a1-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2014/#sthash.JNm68ynG.dpuf

השארת תגובה