שינוי בשיעור ההפרשות לפנסיה בשנת 2017

החל מיום 1 בינואר, 2017 יהיו שיעורי ההפרשה לפנסיה חובה לפי הפרוט הבא:

גמל עובד – 6%

גמל מעביד – 6.5%

פיצויים מעביד – 6%

השארת תגובה