מס על ריבוי דירות (מס על דירה שלישית ומעלה)

מס ריבוי דירות

כחלק מהמאמץ להורדת מחירי הדירות בישראל, יוטל החל משנת 2017 מס על ריבוי דירות. ככלל, כל יחיד שהוא בעלים של מספר דירות , ששיעור הבעלות עליהן הוא 249% ויותר נכנס לכוחו של חוק זה.

 

דירת מגורים נחשבת כל הנ"ל:

·         דירת מגורים (או חלק ממנה)

·         דירת מגורים המוחזקת על ידי חברה

·         דירת נופש למגורים

·         דירה המשמשת כמשרד כל עוד היא יכולה לשמש למגורים (אמבטיה וכדומה)

·         דירה הרשומה על שם בן/בת הזוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18

·         מי שרכש / מכר דירת מגורים במהלך השנה, שיעור הבעלות בדירה יהיה יחסי

 

חישוב המס

מס ריבוי הדירות יעמוד על 1% משווי משוקלל של מחיר הדירה, כפי שיופיע באתר רשות המיסים. מס זה יוטל על הדירה השלישית ואילך שברשות היחיד לפי בחירתו.

בנוסף, המס על כל דירה חייבת (דירה שעליה יש לשלם מס – דירה שלישית ומעלה) לא יעלה על 18,000 ₪ בשנה.

 

דיווחים לרשות המיסים

כל אחד שברשותו 3 דירות מגורים ומעלה, ונכנס לחוק זה, מחוייב לדווח לרשות המיסים על הדירות שברשותו ועל בחירתו בגין אילו דירות לשלם את המס עד ליום 31 במרץ בכל שנה, בטופס שתפרסם רשות המיסים. להלן טופס 7201 בדבר ריבוי דירות.

 

תשלום המס

תשלום המס ייעשה בשני מועדים:

·         עד 30 ביוני בשנת המס – תשלום חצי מסכום המס

·         עד 31 בדצמבר בשנת המס – החצי השני של המס

השארת תגובה