עדכון שכר המינימום במשק החל מיום 1 בינואר, 2017

החל מיום 1 בינואר, 2017 (החל ממשכורת ינואר, 2017) יעלה שכר המינימום במשק לפי הפרוט הבא:

תקופה שכר מינימום חודשי שכר לשעה
יולי – דצמבר, 2016 4,825 ₪ 25.94 ₪
החל מינואר, 2017 5,000 ₪ 26.88 ₪

השארת תגובה