קודי ביטוח לאומי בטופס 102

להלן קודי הדיווח בטופס 102 של הביטוח הלאומי:

01 – דוח שוטף.
02 – דוח נוסף.
03 – הפרשי שכר ותשלום נוסף.
04 – הפרש בשל תיאום דמי ביטוח.
05 – דוח אי העסקה.
06 – הפרשים לתקופה העולה על שנה. (מחייב אישור מראש מביטוח לאומי)
07 – דוחות הפרשים במינוס.
08 – דוח מתוקן.
83 – דוח מתוקן על דוח הפרשים.
86 – דוח מתוקן לתקופה העולה על שנה.
09 – סגירת תיק.
12 – דוח לתשלום בלבד.

השארת תגובה