קובץ חישוב החיסכון במס – דיבידנד בשיעור מופחת לבעל מניות מהותי בחברה

בהמשך לאפשרות לחלק דיבידנד מחברה לבעלי השליטה בה בשיעור מס של 25% (במקום 30% בד"כ), רצ"ב קובץ לחישוב החיסכון במס בגין שיעור המס המופחת.
יש למלא את גובה הדיבידנד לחלוקה והקובץ יחשב את המס לתשלום ואת החיסכון במס.
לחץ כאן לפתיחת הקובץ

השארת תגובה