הפקדה לפנסיה חובה לעצמאיים בשנת 2017 – מחשבון לחישוב פנסיה לעצמאי

מחשבון פנסיה – החל משנת 2017 ישנה חובה על עצמאי להפקיד לפנסיה חובה. אי הפקדה כאמור תגרום לתשלום קנס על סך 500 ש"ח. על מנת להיערך כראוי ולדעת מהו הסכום המינימלי להפקדה לפנסיה של העצמאי, צירפנו גיליון אקסל שבו יש להזין את ההכנסה נטו (הרווח) החודשי ויתקבל הסכום להפקדה. רצ"ב מחשבון לחישוב הפנסיה לעצמאיים לשנת 2017 –  לחץ כאן לפתיחת הקובץ

השארת תגובה