עדכון שכר מינימום במשק החל מחודש דצמבר, 2017

החל ממשכורת חודש דצמבר, 2017 (המשולמת בחודש ינואר, 2018) יעמוד שכר המינימום במשק על 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה או 28.5 ש"ח לשעה.