שעות עבודה בחג החנוכה

חגי ישראל המזכים בחופשה בחוק הינם ראש השנה (יומיים), יום כיפור, סוכות (יומיים), פסח (יומיים), שבועות ויום העצמאות – סה"כ תשעה ימים.
לפיכך, חג החנוכה אינו נחשב ליום חג ולכן הינו יום עבודה רגיל. למרות זאת, יתכן ויש הסכם קיבוצי בענף הספציפי או נוהל במקום העבודה המגדירים את חג חנוכה כיום חג המזכה בחופשה.