בית משפט עליון – השכרת מעל 20 דירות מגורים נחשב לעסק

בית המשפט העליון הפך החלטה של בית המשפט המחוזי וקבע כי השכרה של מעל 20 דירות מגורים נחשבת לעסק ולא להכנסה פאסיבית. מדובר בשני מקרים שהגיעו לעליון ואוחדו לתיק אחד. בתיק הראשון מדובר היה בעו"ד שרגא בירן שהשכיר בין 21 ל- 25 דירות מגורים ובמקרה השני מדובר באחים שירשו מאביהם 27 נכסים, רובם דירות מגורים.
בשני המקרים ביקשו בעלי הנכסים לקבוע כי מדובר בהכנסה פאסיבית שתחוייב במס בשיעור 10 אחוזים ולא מהכנסה מעסק שתחוייב במדרגות מס שולי (לאור גובה ההכנסה מדובר כנראה במדרגה הגבוהה ביותר למס).
בית משפט המחוזי קיבל את טענת בעלי הנכסים (בשני משפטים נפרדים) וקבע שמדובר בהכנסה פאסיבית שתחוייב במס בשיעור 10%. רשות המיסים ערערה לבית המשפט העליון והעליון הפך את ההחלטה של המחוזי וקבע כי מדובר בהכנסה מעסק.
נביא כאן ציטוט מפסק הדין של השופטת דפנה ברק-ארז : "השכרת דירות מגורים שבהן מתגוררים דיירים רבים על פי חוזים מחייבת תחזוקה (ולו בסיסית), הצורכת השקעה של זמן ותשומת לב, וכן ניהול של מערכות היחסים המשפטיות עם הדיירים, לרבות טיפול בגבייה של דמי השכירות. כל אלה, בהצטברותם יחד, יוצרים 'מסה קריטית' של פעילות שאין דרך אחרת לתארה אלא כפי שהיא: עסק"