ימי עבודה בחג הפסח

ע"פ החוק הישראלי, מועדי ישראל הינם כדלקמן: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

לפיכך, בחג הפסח ישנם שני ימי חופשה. יש לציין כי חול המועד הינו יום עבודה רגיל, למעט אם ישנו הסכם עבודה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת.

לגבי ערבי החג, מדובר בימי עבודה רגילים שבהם עובדים שעה אחת פחות, למעט אם ישנו הסכם עבודה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת.