סוחרים בתחום ה- Drop Shipment – זהירות, מלכודת מס קשה לפניך

אי התרת קיזוז מע"מ תשומות בגין מכירות drop shipment
מדובר בחברת מוגוגו בע"מ שהיתה מתכננת ומעצבת רהיטים יחודיים בארץ, והייצור נעשה בוייטנאם. הרהיטים שיוצרו בוייטנאם נשלחו ללקוחות החברה בחו"ל ישירות מוייטנאם (להלן שיטת ה- Drop Shipment).
כלומר, הרהיטים לא עברו דרך ישראל אלא נשלחו ישירות מוייטנאם ללקוחות בחו"ל.
החברה דרשה בקיזוז את מע"מ התשומות שהיו לה בישראל

שילטונות מע"מ שללו לחברה את ניכוי מע"מ התשומות מאחר והרהיטים לא עברו דרך ישראל באף אחד משלבי הייצור (החל מייצורם ועד למכירתם) ולטענתם לא מדובר בעסקה בישראל, והיא אינה חייבת במע"מ (להבדיל מעסקה פטורה ממע"מ שבה ניתן לדרוש את מע"מ התשומות בגינה).
החברה טענה מנגד כי היא מכרה נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ ולכן היא זכאית למע"מ בשיעור אפס (פטור ממע"מ) והיא זכאית לקזז את מע"מ התשומות.

פסיקת בית המשפט: בית המשפט פסק כי החברה עוסקת במכירת נכסים מוחשיים (הרהיטים) אשר חלק מעלויות הן עלויות תכנון ועיצוב (שמבוצעים בישראל). בית המשפט הוסיף וקבע כי עלויות התכנון, הפיתוח ונעיצוב אינן עומדות בפני עצמן אלא הן חלק מהמוצר הסופי וכי בכל מוצר יש עלויות תכנון, פיתוח ועצוב ואי אפשר להפריד בניהן.
לפיכך, לא הותר לחברה לקזז את מס התשומות בגין ההוצאות שנבעו בארץ.

אנו מייעצים לכלל העוסקים במכירות בינלאומיות בשיטת ה- Drop Shipment, לבחון היטב האם הם זכאים לקזז את מס התשומות בגין הפעילות בארץ ואת העמידה בהוראות מע"מ כדי למנוע תקלות מס כאמור.

השארת תגובה