וירוס הקורונה ותלוש השכר שלך

בעקבות מגיפת וירוס הקורונה העולמית, פרסם משרד הבריאות מספר צווים והוראות שעה הקובעות כי תושבי ישראל שחזקו מביקור ממדינות שבהן וירוס הקורונה נפוץ, או אזרחים שנדבקו בנגיף או שיש חשד שנבדקו בנגיף, מחוייבים לשהות בבידוד בביתם או בבית החולים.

במקרה כזה, חל איסור על העובד לצאת מביתו ואסור לו להגיע למקום עבודתו.

לפיכך נקבע, כי הצו של משרד הבריאות ישמש כתעודת מחלה לעובד הנמצא בבידוד ואין חובה על העובד להמציא אישור מחלה מרופא.

זאת ועוד, על העובד להמציא למעסיק הצהרה על היותו בבידוד, כולל התאריכים בהם שהה בבידוד.

לעניין התגמול, ההעדרות תחשב להעדרות עקב מחלה ותזכה את העובד בגמול לפי ימי המחלה הצבורים שלו ולפי חוק ימי מחלה.

נוסיף ונאמר, כי אין הוראות מיוחדות לגבי עצמאיים, שכרגיל, ייאלצו לספוג את עלות ימי המחלה.

השארת תגובה