מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאת קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה

ממשלת ישראל פרסמה היום (יום שישי, 24/4/2020) את המענק לסיוע לעסקים קטנים (מחזור עד 20,000,000 ₪) שנפגעו מהשלכות הקורונה, ושמחזור העסקאות שלהן ירד בחודשים 3-4/2020 ב25% ויותר מהתקופה המקבילה אשתקד (3-4/2019). גובה המענק הינו פונקציה של שיעור הקיטון במחזורים הנ"ל. ככל ששיעור הקיטון גבוהה יותר, המענק יהיה גדול יותר. להלן סיכום תנאי הזכאות ודרך חישוב המענק:

 

תנאים מקדימים לזכאות במענק:

 1. מחזור עסקאות:
  • מחזור העסקאות לחברה או שותפות בשנת 2019 הינו בין 18,000 ₪ ל- 20,000,000 ₪.
  • לגבי עוסק יחיד (עצמאי) – מחזור העסקאות בשנת 2019 הינו בין 300,000 ₪ ל- 20,000,000 ₪. עוסק (עצמאי) עם מחזור עד 300,000 ₪ לא מקבל מענק קורונה מהמדינה בגיו ירידה במחזורים).
 2. ההפרש בין המחזורים בתקופה 3-4/2019 ל- 3-4/2020 עולה על 25% (קיטון של מעל 25%.
 3. ירידת המחזור בין התקופות שבסעיף 2 לעיל נובעת מנגיף הקורונה.
 4. הזכאות הינה לעוסק שהגיש בקשה מיום 12/5/20 ועד 10/8/20.

 

סכום המענק:

 1. סכום המענק לחברה, שהמחזור שלה לשנת 2019 הינו עד 300,000 ₪ הינו כדלקמן:
ממחזור   עד מחזור   סכום המענק
0 ₪   100,000 ₪   700 ₪
100,001 ₪   200,000 ₪   1,875 ₪
200,001 ₪   300,000 ₪   3,025 ₪

 

 1. סכום המענק לעוסק (יחיד (עצמאי) או חברה או מלכ"ר ומוסד כספי) – כלומר, לכל העסקים שהמחזור בשלהם בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪  יהיה לפי הסכומים שלהלן, ועד לתקרת מענק של 400,000 ₪:
סכום המענק = מחזור עסקאות 3-4/2019 X מקדם מיוחד (א) X מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס (ב)

 

 • מקדם מיוחד – מקדם אחיד לכל העסקים לפי הקיטון במחזורים בין 3-4/2019 לבין 3-4/2020, כפי שמצוין בטבלה הבאה:
שיעור ירידת מחזור העסקאות הינו בין:    
משיעור   ועד שיעור:   מקדם מיוחד
25%   40%   0.1
40%   60%   0.2
60%   80%   0.35
80%   100%   0.5

 

 • מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס – סך כל התשומות השוטפות לשנת 2019 כפול 0.9 בתוספת הוצאו השכר של העובדים בחל"ת או שפוטרו בחישוב שנתי (סכום 3-4/2020 כפול שש) – כל הנ"ל מחולק במחזור העסקאות לשנת 2019 (יש עוד כמה מקדמים ופרמטרים לחישוב זה אולם לא נלאה אתכם יותר מדי, הגם שחישוב זה מבוצע ע"י רשות המיסים עצמה).

 

להלן הקישור להודעת רשות המיסים – https://www.gov.il/he/departments/news/press_24042020

 

לצפייה בתקנות הפיצוי עצמן ניתן להצטרף לקבוצת הווטסאפ של המשרד שלנו לנושאי קורונה בקישור הבא – https://chat.whatsapp.com/E7lq6l6KarUIWnytAbX5pS

השארת תגובה