מענק קורונה – פעימה שנייה – מענק לעצמאיים ובעלי שליטה

ביום שלישי (5/5/2020) אמורה להיפתח האופציה להגשת בקשה למענק קורונה (הפעימה השנייה).

תנאי הזכאות למענק הם כדלקמן:

 

המענק לעצמאיים:

  1. ישנה ירידה של מעל 25% במחזורים בין מרץ – יוני ,2020 לתקופה המקבילה בשנת 2019 (יש לתת צפי לחודשים מאי-יוני, 2020).
  2. גובה המענק מחושב לפי 70% מההכנסה הממוצעת החודשית לשנת 2018, עד לתקרה של 10,500 ₪.
  3. ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 ₪.
  4. הכנסתו החייבת לשנת 2018 אינה עולה על 1 מיליון ₪.
  5. עסקים שקמו בשנת 2019 – הבדיקה תעשה אל מול מחזורי 2019.

 

המענק לשכיר בעל שליטה:

  1. ישנה ירידה של מעל 25% במחזור החברה בין מרץ – יוני ,2020 לתקופה המקבילה בשנת 2019 (יש לתת צפי לחודשים מאי-יוני, 2020).
  2. גובה המענק מחושב לפי 70% מגובה ההכנסה הממוצעת לשנת 2018 או 2019, עד לתקרה של 10,500 ₪
  3. הוא קיבל משכורת בששת החודשים שקדמו לחודש מרס, 2020.
  4. הכנסתו החודשית בשנת 2018 הינה מעל 714 ₪.
  5. הכנסתו החייבת בשנת 2018 בתוספת הכנסתה החייבת של החברה (לפי חלקו היחסי בחברה) לא עלו על 1 מיליון ₪.

 

יש לשים לב כי במענק זה על העצמאי / שכיר בעל שליטה לתת תחזית למחזורים של חודשים מאי – יוני, 2020 כדי לחשב אם ישנה ירידה של 25% ומעלה במחזור של מרץ – יוני 2020 מול 2019.

אוסיף ואומר, שאם יש צורך בעסק או החשבון הפרטי במזומנים לאור המצב, נא להגיש את הבקשה למענק ולהצהיר שתהיה ירידה של מעל 25% ולקבל את המענק. את הסכום העודף שקיבלנו נחזיר בתחילת שנת 2021 (מעין הלוואה שקיבלנו). אין קנס על מי שטעה בהערכות שלו וקיבל סכום עודף.

השארת תגובה