פיטורי עובד החוזר מחל"ת

בחודשים האחרונים, לאור מגיפת הקורונה, הוצאו מאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). בעקבות תחילת הצעדים לפתיחת המשק והחזרה המדורגת לעבודה, חוזרים חלק מהעסקים לפעילות.

נשאלת השאלה, מה דינם של עובדים שיצאו לחל"ת ולא הוחזרו לעבודה (פוטרו ממקום העבודה)?

ראשית, יש לשים לב כי עובד שיצא לחל"ת ולא הוחזר לעבודה, דינו כמפוטר והוא זכאי לכל אותם התנאים של עובד שפוטר. להלן הפעולות שעל המעסיק לבצע כשהוא מפטר עובד שלא הוחזר מחל"ת:

  1. יש לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים, כפי הקבוע בחוק כולל מתן אפשרות לעובד לשטוח את טענותיו כנגד הפיטורים.
  2. יש לתת לעובד הודעה מוקדמת לפי החוק לפי ותק העובד, במועד היציאה לחל"ת.
  3. יש לבצע גמר חשבון עם העובד לפי המצב שהיה לפני החל"ת – יש לשלם לעובד עבור ימי חופשה, והבראה או כל סכום שנצבר לו.

יש לשים לב כי אם מקום העבודה נסגר, וכל העובדים פוטרו, ניתן לדלג על השימוע לפני פיטורים.

 

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו לקבלת הבהרה  / תשובה

יהודה

052-3875412

yehuda@mashav-cpa.com

 

השארת תגובה