הודעה מוקדמת – כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול…

משבר הקורונה גרם לזעזוע בשוק העבודה וגרם לכך שעובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או שפוטרו.

חלק מהעובדים שיצאו לחל"ת לא יוכלו לחזור לעבודה מאחר שהמעסיק לא יוכל לקלוט את העובדים הנ"ל, מסיבות כלכליות ואחרות.

אחת מהחובות בסיום יחסי עובדי מעסיק הינה ההודעה המוקדמת. מדובר בתקופת הסתגלות שנותן המעסיק לעובד (במקרה של פיטורים) או בעובד למעסיק (במקרה של התפטרות).

נציין כי שני הצדדים יכולים בהסכמה לבטל או לקצר או להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת.

להלן פרוט תקופת ההודעה המוקדמת (מדובר בימים קלנדריים):

השארת תגובה