קבלת מקדמות ינואר-פברואר, 2020 חזרה!!!

רשות המיסים מאפשרת לעסקים לקבל חזרה את המקדמות למס הכנסה ששולמו עבור החודשים ינואר – פברואר, 2020. מדובר בחודשיים לפני משבר הקורונה, וסביר להניח שהמקדמות ששולמו לא גילמו את הירידה בפעילות העסקית. לפיכך, מתוך רצון לעזור לעסקים, אזי כל עסק שלפי חישוביו המקדמות ששולמו הן גבוהות מחבות המס בפועל, רשאי להגיש בקשה לקבלת המקדמות הנ"ל.

השארת תגובה