חובת תשלום עבור ימי בידוד של העובדים על ידי המעסיק

בחודשים האחרונים, לאחר תחילת משבר הקורונה, נשאלה השאלה מי יישא בעלויות הבידוד של העובדים השכירים במשק?

בתחילת המשבר, יצא משרד הבריאות בהוראה גורפת כי דין השהות בבידוד כדין ימי מחלה והימים שהעובדים שהו בבידוד דינם כימי מחלה. בנוסף, העובד לא היה צריך להציג אישור על ימי מחלה או על בידוד. מספיקה הייתה הצהרת העובד.

על קביעה גורפת זו הגישו ארגוני המעסיקים עתירה לבג"ץ שקבע כי משרד הבריאות אינו יכול להפיק אישורי מחלה, וכי הנוהל הנ"ל אינו חוקי והוא הקציב זמן למדינה, אירגוני העובדים וההסתדרות להגיע להסכם על נושא ימי המחלה בגין בידוד, עד ליום 30 בספטמבר, 2020.

כמקובל במדינתנו, הגיעו הארגונים הנ"ל להסכמה בנושא ברגע האחרון (30 בספטמבר, 2020 בלילה), שאלו הם עיקריו:

  1. ימי הבידוד ייחשבו לימי מחלה ויחולו עליהם החוקים של ימי המחלה (0% תשלום ליום המחלה הראשון, 50% תשלום לימים השני והשלישי ו-100% תשלום לימים הרביעי ואילך, בכפוף ליתרת ימי המחלה של העובד).
  2. בעלות של ימי הבידוד יישאו המעסיקים והמדינה בשיעורים שווים (50% כל צד). צורת ההתחשבנות תהייה כך שהמעסיק יישא בכל התשלום ויקבל שיפוי מהמדינה (בדומה לימי מילואים).
  3. העובד יצטרך להירשם במשרד הבריאות ולדווח על היותו בבידוד, ולהציג את אישור הרישום למעסיק.
  4. מעסיק רשאי להיטיב עם העובד ולשלם לו עבור ימי הבידוד 100% מהשכר הרגיל. במקרה זה, המדינה לא תשפה את המעסיק על החלק המיטיב.

חריג לתנאים הנ"ל הוא כניסה לבידוד של עובד עקב חזרה מחו"ל. במקרה שכזה, כל עלויות הבידוד הינן על חשבון העובד והוא לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי מחלה.

זאת ועוד, נקבע כי עובד שאין לו מכסת ימי מחלה או שבמהלך הבידוד נגמרה לו המכסה הנ"ל, אז המדינה תהייה זו שתשלם לעובד עבוד ימי המחלה הללו, כאשר עבוד היום הראשון התשלום יהיה 0%, עבור הימים השני והשלישי התשלום יהיה 50%, ועבור הימים הרביעי ואילך התשלום יהיה 75% מהשכר של העובד).

הסכם זה כפוף לאישורו של בג"צ.

לאחר פרסום המתווה המוצע, נראה שאלו שנפגעו ביותר מההסכם המתגבש הם המעסיקים. הם ייאלצו לשאת במחצית עלות ימי המחלה למרות שהממשלה היא זו שקבעה שעל חולי קורונה או חשודים בנשיאת הנגיף להיכנס לבידוד. העמסת עלות הבידוד על המעסיקים, שרובם עסקים קטנים ובינוניים, בתקופה כלכלית קשה כזו הינה משקולת נוספת על עסקים אלו וכמובן שלא תתרום להישרדותם (בלשון המעטה).

לבסוף, לגבי העצמאים ובעלי השליטה – אין חדש תחת השמש, וימי הבידוד הינם על חשבונם והם לא יקבלו פיצוי מהמדינה.

לגבי שאלות והבהרות הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר,

יהודה משב, רו"ח

נייד 052-3875412

משרד 03-6399997

yehuda@mashav-cpa.com

www.mashav-cpa.com

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה