היעדרות בתשעה באב

במדינת ישראל ישנם תשעה ימי חג (יומיים ראש השנה, יום כיפורים, יומיים סוכות, יומיים פסח, חג שבועות ויום העצמאות). יום חג מזכה את העובד ביום חופש בתשלום.

צום תשעה באב אינו נחשב כיום חג ולפיכך אינו נחשב כיום שבו העובד זכאי לחופש בתשלום. עובד רשאי להיעדר ביום זה, ללא תשלום, על חשבון ימי החופשה שלו, על ידי מתן הודעה מוקדמת למעסיק.

אולם, במוסדות ממשלתיים ובהסכמים קיבוציים נכלל יום זה כיום בחירה שבו יכול העובד להיעדר בתשלום.

השארת תגובה