עבודה בחגי תשרי – מדריך למעסיק ולעובד

לכבוד חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, רצ"ב ריכוז הוראות החוק למעסיק ולעובד:

מספר ימי החג בחודש תשרי
להלן מספר ימי החג הקבועים בחוק – ראש השנה (יומיים), יום כיפור (יום אחד), סוכות (יומיים – חג ראשון ושני) – סה"כ 5 ימי חג.

ערב חג
ערב חג הינו יום עבודה לכל דבר ועניין, למעט אם ישנו הסכם קיבוצי בנושא או הסכם במקום העבודה.

שעות עבודה בערב חג
במקרה וערב חג חל ביום שהעובד אמור לעבוד בו (אם לא היה ערב חג) אז יום העבודה יהיה באורך של 8 שעות עבודה עם תשלום עבור 9 שעות או באורך של 7 שעות עבודה עם תשלום עבור 8 שעות. הבחירה תעשה על ידי המעסיק והעובדים לפי שעות העבודה המקובלות במקום העבודה.

חול המועד
ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים, לפי מספר השעות הנהוג במקום העבודה, למעט אם ישנו נוהג אחר בעקבות הסכם עבודה קיבוצי או ספציפי.

חג שחל ביום שבת
במקרה והחג חל ביום שבת, אז עובד חודשי מקבל את שכרו ללא פגיעה. עובד שעתי לא מקבל תשלום עבור ימי חג החלים בשבת.

השארת תגובה