צמצום השימוש בכלים חד פעמיים

מלחמת רשות המיסים בכלים חד פעמיים

בהתאם להחלטת ממשלה בנושא צימצום השימוש בכלים חד פעמיים המזהמים את הסביבה, הגדילה רשות המיסים את המס על ייבוא כלים חד פעמיים. בנוסף, קבעה רשות המיסים כי סוחרים, אשר ברשותם יש מלאי כלים חד פעמיים, ישלמו מס על המלאי שיהיה במחסנים שלהם בגובה 11 ש"ל לכל קילו מלאי שברשות הסוחרים.

בצו של רשות המיסים מופיעים הסיווגים של הכלים החד פעמיים שבגינם יש לשלם מכס או מס מלאי:

  • כלים המכילים פלסטיק – וס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ"מ, מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ"מ, קשית – עד 1 מ"מ.
  • כלים המופיעים בסעיף לעיל, העשויים קלקר, ללא הגבלת עובי.
  • כלים המנויים בסעיפים קטנים א' ,ב' ו-ג' העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי

את המס יש לשלם עד ליום 31/11/2021. בנוסף, יש לשלוח את דוח הספירה של המלאי לרשות המיסים עם התשלום.

הערה – הצו לא יחול על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס אינו עולה על 10,000 ₪.

 

היננו ממליצים לכל הסוחרים בתחום, להתכונן מראש ולבצע ספירת מלאי מדוייקת כדי לעמוד בדרישות הצו.

להלן הקישור להודעת רשות המיסים

 

השארת תגובה