מה הזכאות של עובד חולה בקורונה או בבידוד?

 

בתקופה האחרונה, בעקבות התגברות מגפת הקורונה והגידול בהדבקות של אזרחים במחלת הקורונה, או בחובה של עובדים להיכנס לבידוד, עולה השאלה מהו הדין של עובד הנמצא בביתו עקב מחלת הקורונה או עקב הימצאותו בבידוד?

החוק מבדיל בין עובד החולה בקורונה הנשאר בביתו לבין עובד אשר נאלץ להיכנס לבידוד ואינו חולה בקורונה. להלן עיקרי החוק החל על עובד מבקרים שכאלו:

 

עובד החולה בקורונה:

עובד החולה בקורונה דינו כחולה רגיל ויחולו עליו כל החוקים של ימי מחלה (יום ראשון ללא תשלום, ימים שני ושלישי 50% מהשכר ויום רביעי ואילך 100% מהשכר – בכפוף ליתרת ימי מחלה).

חשוב לשים לב כי על העובד להביא אישור שהוא חולה קורונה ממשרד הבריאות.

עובד בבידוד:

עובד בבידוד אינו נחשב לחולה ולכן לא מקזזים לו ימי מחלה. על פי החוק, לעובד מגיע תשלום עבור כל ימי הבידוד – פחות יום אחד (כלומר, אם עובד היה 5 ימים בבידוד, מגיע לו תשלום עבור 4 ימים). החוק מתיר ניכוי 3 ימי מחלה לעובד שבבידוד, כולל גם אם לעובד אין יתרת ימי מחלה (העובד יכנס לגרעון בימי מחלה). התשלום עבוד ימי הבידוד יופיע בסעיף נפרד בתלוש השכר. גם כאן, חשוב לציין כי על העובד להמציא אישור בידוד ממשרד הבריאות.

השארת תגובה