רשימת מסמכים לדוח המס השנתי לעצמאי

לצורך הכנת הדוחות השנתיים למס הכנסה של העצמאי / בעל החברה או היחיד המבקש החזר מס, להלן רשימת מסמכים ואישורים הנדרשים (באם מדובר בזוג נשוי, יש להביא מסמכים אלו לשנת בני הזוג):

 1. טופסי 106 לשנת המס
 2. פרוט שמות הילדים ותאריכי הלידה שלהם
 3. אישורים על סכומים וגמלאות שהתקבלו מביטוח לאומי, כגון – דמי אבטלה /  תקבולי מילואים / דמי פגיעה / דמי לידה וכדומה.
 4. האם אושרה לכם נכות זמנית / קבועה?
 5. האם קיבלתם קצבה מחברת ביטוח?
 6. אישורים על הפקדות לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל / קרן השתלמות
 7. אישור על פעילות בניירות ערך (דוח 867 שנתי). אם מכרתם ניירות ערך באופן פרטי נא לצרף את המידע על המכירה.
 8. האם מכרתם או רכשתם מטבעות דיגיטליים (קריפטוגרפים) בשנת המס? אם כן, נא לצרף את הפרטים על הפעולה.
 9. נא לצרף קבלות על תרומות בשנת המס
 10. אישורים על סכומים שנוכו במקור על ידי לקוחות
 11. פרוט הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל
 12. אם מכרת נדל"ן פרטי או מסחרי בשנת המס, אנא שלח את פרטי העסקה ואת חישוב מס השבח בגינה
 13. האם מכרתם נכס אחר (רכב, רכוש אישי וכדומה)
 14. מד הקילומטרים ברכב ביום 31 בדצמבר.
 15. אם קיבלתם דיבידנד בשנת המס נא לצרף את סכום הדיבידנד, המס ששולם, פרטי המשלם ותאריך החלוקה
 16. האם פדיתם בשנת המס לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל / קרן השתלמות? אם כן נא להביא אישורים על הפדיון.
 17. האם קיבלתם פיצויים עקב סיום עבודה? נא לצרף טופס 161.
 18. האם קיבלת כספים בגין הגרלות וזכיות אחרות?
 19. אישורים המזכים בנקודות זיכוי:
  1. אישור על סיום תואר אקדמאי
  1. אישור על מגורים בישוב ספר (אפשר נספח של הת.ז.)
  1. תעודת שחרור מצה"ל
  1. פס"ד הפוסק תשלום מזונות ילדים
  1. אישור על ילד מאובחן עם הפרעות קשב והלומד בחינוך מיוחד
  1. אישור על קרוב עם נכות המאושפז במוסד רפואי או סיעודי ואתם ממנים את שהותו שם.

יש לזכור כי כל סעיף מהסעיפים הנ"ל משמעותו הפחתה בתשלומי המס. לפיכך, נבקשכם לעשות מאמץ ולהשיג את המסמכים הרלוונטיים.

השארת תגובה