להלן השרותים אותם מספק משרדינו לעסקים קטנים ובינוניים:

חשבונאות
 • עריכת דוחות כספיים שנתיים
 • עריכת דוחות כספיים רבעוניים וחודשיים
 • הכנת דוחות ניהוליים לפי צרכי הלקוח
 • חשבונאות לעסקים קטנים ובינוניים
 • דוחות כספיים לחברות הייטק וסטרטאפים בתחילת דרכם
יעוץ עסקי

ליווי עסקים חדשים וקיימים אשר מעוניינים לשפר את תוצאותיהם הפיננסיות ואת המערך הפיננסי. השרות כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • ניתוח הלקוחות והרווחיות שלהם
 • חישוב נקודת האיזון של הלקוח
 • שיפור צורת הדיווח הפנימי שיענה לדרישות הלקוח
מימון לעסקים
אחת הבעיות הקשות של עסקים קטנים ובינוניים היא להשיג אשראי. למרות שרוב העסקים בארץ נחשבים ללווים טובים וצפוי כי יחזירו את האשראי לבנק. אנו נעזור לך לקבוע את גובה האשראי שהעסק שלך זקוק לו, למצוא מקורות מימון ולהגיש את הבקשה לקבלת אשראי, מן המקורות הבאים:
 • בנקים מסחריים
 • קרנות בערבות מדינה
 • קרנות פרטיות
 • עמותות אשראי ללא ריבית
פתיחת עסק חדש
אחת הבעיות הקשות של עסקים קטנים ובינוניים היא להשיג אשראי. למרות שרוב העסקים בארץ נחשבים ללווים טובים וצפוי כי יחזירו את האשראי לבנק. אנו נעזור לך לקבוע את גובה האשראי שהעסק שלך זקוק לו, למצוא מקורות מימון ולהגיש את הבקשה לקבלת אשראי, מן המקורות הבאים:
 • בנקים מסחריים
 • קרנות בערבות מדינה
 • קרנות פרטיות
 • עמותות אשראי ללא ריבית
הנהלת חשבונות וחשבות שכר
הנהלת חשבונות בעסק אמורה לשרת את העסק ולא לשמש רק כלי לדיווח לרשויות (מקדמות מס הכנסה ומע"מ). אנו נקבע איתך את המבנה של הנהלת החשבונות כדי שתוכל לתמוך בהחלטות ניהוליות של העסק, כגון:
 • ריווחיות לקוח
 • נקודת איזון של העסק
 • מיהם החייבים בכל נקודת זמן?
 • מהם ההתחייבויות העתידיות של העסק?
דוחות מס ותכנוני מס
אנו נכין עבור עסקך את הדוחות השנתיים לרשויות המס כך שחבות המס של העסק תהייה מינימלית, תוך ניצול כל הכלים החוקיים הקבועים בחוקי המס השונים:
 • מס הכנסה
 • מס ערך מוסף
 • ביטוח לאומי
 • מס שבח
מיסוי בינלאומי
אם יש לעסקך פעילות בינלאומית, אזי יתכן ויש לך חשיפה לתשלום מס גבוה בארץ ובחו"ל. אנו נבצע עבורך תכנון מס שייקח בחשבון את כל הפעילות העולמית של עסקך, תוך שימוש באמנות המס הרלוונטיות ונקטין את סך תשלומי המס של העסק.
ערכת שווי לעסקים
ישנן מספר סיבות שונות שמבצעים לעסק הערכת שווי, כגון:
 • הערכת שווי עסק לפני מכירה
 • הערכת שווי עסק לפני הכנסה או הוצאה של שותף או משקיע
 • הערכת שווי עבור הבנקים לקבלת אשראי
 • הערכת שווי עסק מכח צו של בית משפט במסגרת תיקי גירושים של בני זוג שלאחד מהם יש עסק (איזון נכסים)