עבודת נוער בחופש הגדול

לקראת בוא החופש הגדול, רצ"ב סקירה של תנאי העסקה של בני נוער בחופשה. ככלל, מותר להעסיק בחופש הגדול נערים מגיל 14 בלבד ובעבודות קלילות המותאמות להם (לדוגמא, אסור להעסיק נערים בעבודה הכוללת הרמת משא כבד). בנוסף, אסור להעסיק נערים בשעות נוספות.

רצ"ב טבלה המרכזת את שכר המינימום לנערים, לפי גילאים, ואת מספר השעות המקסימליות שניתן להעסיק אותם:

גיל שכר מינימום חודשי שכר מינימום לשעה שכר מינימום ליום לעובד 5 ימים בשבוע שכר מינימום ליום לעובד 6 ימים בשבוע מקסימום שעות ליום מקסימום שעות לשבוע
חניך כהגדרתו בחוק          3,180 18.38 147.04 127.2 8 40
עד 16          3,710 21.45 171.56 148 8 40
16 עד 17          3,975 22.98 183.82 159 9 40
17 עד 18          4,399 25.43 203.42 175.96 9 40
בגיר לשם השוואה          5,300 28.49 244.62 212

נתונים נוספים:

  • לאחר עבודה של 6 שעות, מחויב המעסיק לתת לנער מנוחה של כ- 45 דקות, מתוכה 30 דקות של הפסקה רציפה.
  • נער שגילו מתחת לגיל 16- אסור להעסיקו בין השעות 20:00 בערב ל- 08:00 בבוקר.
  • נער שגילו מ16 עד 18- ניתן להעסיקו עד השעה 24:00
  • עבור עבודת הנער בחופש, ישלם המעסיק עבורו 4% לפחות משכרו של הנער עבור דמי חופשה.
  • על המעביד לשלם לנער העובד הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (עד 26.40 ₪ ליום עבודה).
  • המעסיק יבצע רישום מדויק של ימי ושעות העבודה של הנער.
  • המעסיק ייתן לנער "הודעה לעובד", לפי החוק ובה יפורטו תנאי ההעסקה והתשלום עבור העבודה.