ביטוח לאומי – שכירים מול עצמאי – "למי יש יותר גדול"…

ביטוח לאומי – שכירים מול עצמאיים

בעקבות הקורונה ישנו ויכוח על כמה משלם מגזר העצמאיים לביטוח הלאומי (במונח מגזר העצמאיים נכללים כל בעלי העסקים) מול מגזר השכירים ומה מקבל מהביטוח הלאומי כל מגזר בתקופת חרום, כמו תקופה זו של נגיף הקורונה (כל המספרים, המדרגות והשעורים מעודכנים לשנת 2020). במונח "ביטוח לאומי אנו כוללים גם את ביטוח הבריאות, כפי שנראה בפרוטים בהמשך):

לביטוח הלאומי ישנן שתי מדרגות מס והן:

כלומר, המדרגה הראשונה הינה עד 6,331 ₪ והמדרגה השנייה הינה 6,332 ₪ ועד לתקרה של 44,020 ₪. המדרגות זהות לשכירים, עצמאיים ושכירים בעלי שליטה בחברות. ההבדל בין האוכלוסיות הנ"ל הינו שיעור המס, כפי שנראה בהמשך.

 

להלן הסבר ופרוט על תשלומי הביטוח הלאומי של השכירים:

תשלום הביטוח הלאומי של השכירים מתחלק לשניים:

  1. חלק העובד – סכום זה מנוכה על ידי המעסיק ממשכורת העובד ומועבר לביטוח לאומי
  2. חלק המעסיק – סכום זה אינו מופיע בתלוש והעובד אינו מודע לו. סכום זה משולם עבור העובד על ידי המעסיק לביטוח הלאומי ונכלל כחלק מעלות המעסיק של העובד.

להלן טבלה המראה את המדרגות, הסכומים והשיעורים של דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות לעובדים שכירים:

מניתוח הטבלה שלעיל ניתן לגזור את המסקנות הבאות:

  1. במדרגה הראשונה (עד 6,331 ₪) משלם העובד השכיר 3.5% דמי ביטוח לאומי והמעסיק מוסיף עוד 3.55% (סה"כ 7.05% דמי ביטוח לאומי).
  2. במדרגה השנייה (6,332 ₪ ועד סך השכר (עד לתקרה של 44,020 ₪)) משלם העובד השכיר 12% דמי ביטוח לאומי והמעסיק משלים עוד 7.6% (סה"כ 19.6%)

 

להלן הסבר ופרוט על תשלומי הביטוח הלאומי של העצמאיים:

לעצמאיים, שמעצם היותם אין להם מעסיק משלמים בעצמם את מלא התשלום לביטוח הלאומי. להלן טבלה המסבירה את הסכומים והשיעורים של תשלום דמי הביטוח הלאומי של העצמאיים:

מניתוח הטבלה שלעיל ניתן לגזור את המסקנות הבאות:

  1. במדרגה הראשונה (עד 6,331 ₪) משלם העצמאי 5.97% דמי ביטוח לאומי
  2. במדרגה השנייה (6,332 ₪ ועד סך השכר (עד לתקרה של 44,020 ₪) משלם העצמאי 17.83% דמי ביטוח לאומי

 

לכאורה, משלם העובד השכיר יותר דמי ביטוח לאומי, כפי שמופיע בטבלאות שלעיל, והמובאים בטבלה זו באופן מרוכז:

כלומר, בשתי המדרגות, העובד השכיר משלם לכאורה יותר דמי ביטוח לאומי מהעצמאי. אולם נתון זה אינו נכון ומובא על ידי האוצר כדי להטעות ולהראות את השיעור הנמוך לכאורה של ביטוח לאומי שמשלמים העצמאיים.

 

יש לשים לב כי העובד השכיר משלם רק את החלק שלו. ואם נשווה מה כל מגזר משלם בפועל, הטבלה תראה כך:

כלומר, העובד השכיר משלם בפועל הרבה פחות ממקבילו העצמאי, ומקבל מהמדינה הרבה יותר. בנוסף, העובד העצמאי, שהוא גם המעסיק של העובד השכיר, משלם את דמי הביטוח הלאומי הגבוהים שלו כעצמאי וגם את חלק המעסיק של העובד השכיר.

 

כלומר, מדינת ישראל מתייחסת לעצמאיים כאבן שואבת לדמי הביטוח הלאומי (ולא רק לזה) ומחייבת את כלל ציבור העצמאיים בדמי ביטוח לאומי גבוהים עבורם וגם עבור העובדים שלהם.

 

חבל רק שבאותה נשימה, המדינה לא משכילה גם לפצות כראוי את ציבור העצמאיים ומה שלא מבינים באוצר זה שכל עצמאי שלא קיבל תמיכה כראוי וסגר (או יסגור בקרוב) את עסקו, מחזיר למעל האבטלה גם את עובדיו השכירים. כך האוצר, הרואה כל תשלום לעצמאיים כבזבוז ודרך החור שבגרוש יגרום לאבטלה המונית של שכירים ועצמאיים.

 

 

 

השארת תגובה